CURSUS LEEFSTIJLCOACHING VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

Gezond leven is één van de belangrijkste thema’s van de 21e eeuw

Voeding, beweging en bewustwording zijn de drie belangrijkste pijlers voor een gezond en goed leven. De wereld is zich steeds bewuster van het belang van een gezonde leefstijl. Tegelijkertijd is er een toename van aandoeningen die mogelijk gerelateerd zijn aan een ongezonde leefstijl, zoals obesitas, diabetes, CVA, hartfalen, claudicatio intermittens, COPD, reuma en kanker. Het vergt enorm veel discipline en doorzettingsvermogen en veel mensen kunnen daarom wel een extra steuntje in de rug gebruiken.

Leefstijlcoaching is zeer belangrijk bij de behandeling van chronische aandoeningen. Door het frequente contact met patiënten, hun trainingen in gespreksvaardigheden en een ongekende intrinsieke motivatie lijken fysiotherapeuten de ideale toekomstige leefstijlcoaches voor patiënten met chronische aandoeningen. 

Indien patiënten bewuster worden van de invloed van leefstijl op hun klachten en ondersteuning krijgen in leefstijlveranderingen, zullen de mortaliteit en morbiditeit dalen en de kwaliteit van leven stijgen.

René volgde deze cursus in januari 2016 bij de HAN in Nijmegen.