Praktijk

Onze Missie

Onze praktijk is kleinschalig maar goed geoutilleerd en georganiseerd. Betrokkenheid en persoonlijke aandacht staan bij ons hoog in het vaandel.

De kernbegrippen zijn:

 • Respect
 • Integriteit
 • Deskundigheid
 • Betrokkenheid
 • Samenwerking
 • Doelmatigheid
team FysioFit

Specialismen en samenwerking

Wij richten ons naast algemene klachten op:

 • COPD groepstherapie
 • Astma begeleiding en ademhalingstherapie
 • Revalidatie
 • Arbeidsgerelateerde klachten
 • Sportgerelateerde klachten
 • Oedeem gerelateerde klachten

Wij werken samen met andere disciplines zoals podotherapie, osteopathie, thuiszorgorganisaties, diëtisten en huisartsen.

Wij zijn BIG en CKR geregistreerd en aangesloten bij:

 • ClaudicatioNet
 • ErgoOptima ( re-integratie )
 • VEFC ( Vereniging Erkende Fysiotherapeuten Cranendonck )
 • IOF ( Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie
 • KNGF

Onze visie

De praktijk richt zich op doelmatige en efficiënte fysiotherapeutische zorgverlening waarbij de patiënt een actieve rol toebedeeld krijgt in het genezingsproces. Wij werken volgens het meerdimensionaal belasting / belastbaarheidsmodel. Dat wil zeggen dat de zorg zich niet alleen richt op het stoornisniveau (de klachten), maar vooral ook op het functie- en participatieniveau (de beperkingen en handicaps).

Samen met u werken wij aan een optimaal herstel!