Praktijk

Onze Missie

Onze praktijk is kleinschalig maar goed geoutilleerd en georganiseerd. Betrokkenheid en persoonlijke aandacht staan bij ons hoog in het vaandel.

De kernbegrippen zijn:

 • Respect
 • Integriteit
 • Deskundigheid
 • Betrokkenheid
 • Samenwerking
 • Doelmatigheid
team FysioFit

Specialismen en samenwerking

Wij richten ons naast algemene klachten op:

 • COPD groepstherapie
 • Astma begeleiding en ademhalingstherapie
 • Revalidatie
 • Arbeidsgerelateerde klachten
 • Sportgerelateerde klachten
 • Oedeem gerelateerde klachten

Wij werken samen met andere disciplines zoals podotherapie, osteopathie, thuiszorgorganisaties, diëtisten en huisartsen.

Wij zijn BIG en CKR geregistreerd en aangesloten bij:

 • ClaudicatioNet
 • ErgoOptima ( re-integratie )
 • VEFC ( Vereniging Erkende Fysiotherapeuten Cranendonck )
 • IOF ( Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie
 • KNGF

Onze visie

De praktijk richt zich op doelmatige en efficiënte fysiotherapeutische zorgverlening waarbij de patiënt een actieve rol toebedeeld krijgt in het genezingsproces. Wij werken volgens het meerdimensionaal belasting / belastbaarheidsmodel. Dat wil zeggen dat de zorg zich niet alleen richt op het stoornisniveau (de klachten), maar vooral ook op het functie- en participatieniveau (de beperkingen en handicaps).

Samen met u werken wij aan een optimaal herstel! 

Meerdere zorgverleners onder één dak

Ook andere zorgdisciplines zijn gevestigd in onze praktijk. Waar het kan en nodig is, werken wij samen aan een vlotter en beter herstel.
Lees hier verder.