Cursus Graded Activity

Wat is Graded Activity?

Wanneer iemand chronisch pijn heeft, kan het gebeuren dat hij of zij steeds minder gaat bewegen uit angst om meer pijn te krijgen. Patiënten kunnen daardoor in een negatieve spiraal terecht komen; door minder te bewegen, neemt hun conditie nog verder af, waardoor zij steeds meer pijn krijgen. 

Graded Activity is een programma dat erop gericht is deze negatieve spiraal te doorbreken. Dit gebeurt door de patiënt geleidelijk aan meer te laten bewegen. Het programma is daarom enerzijds praktisch. De fysiotherapeut gaat samen met zijn patiënt aan de slag om deze stapsgewijs zijn of haar conditie te laten opbouwen. Dit gebeurt aan de hand van een individueel opgesteld oefenschema, dat begint op een haalbaar niveau en met kleine stapjes opbouwt. Patiënten leren hierdoor dat bewegen niet slecht, maar juist goed is om hun algemeen functioneren te verbeteren. Anderzijds is het programma een behandeling die zich richt op het veranderen van het gedrag van de patiënt. Denk hierbij aan het doorbreken van bewegingsangst, het leren omgaan met pijn en het zich leren richten op mogelijkheden in plaats van op beperkingen. 

De fysiotherapeut wil patiënten binnen hun mogelijkheden optimaal activeren en hen laten inzien dat er ondanks de pijn nog veel mogelijk is.

Patiënten die baat kunnen hebben bij dit programma zijn patiënten met aspecifieke klachten aan het bewegingsapparaat. Denk hierbij aan patiënten met een whiplash, RSI of aspecifiek rugklachten en patiënten waarbij chronische pijn leidt tot arbeidsverzuim of ernstige andere beperkingen in hun leven.