Fysio-Fitness

Investeer in uw gezondheid

Fysio-Fitness

60% van de Nederlandse bevolking beweegt niet voldoende.
12% is volledig inactief!

Fysio-Fitness staat voor bewegingsprogramma’s die uw gezondheid en fitheid verbeteren of op peil houden. Persoonlijke begeleiding staat op de voorgrond.

Voor iedereen

60% van de Nederlandse bevolking beweegt onvoldoende. 12% is volledig inactief! Fysio-Fitness is bedoeld voor iedereen die onder deskundige begeleiding wil sporten met een zo klein mogelijk risico op blessures.

Ook voor mensen met een klachtenverleden

De bewegingsprogramma’s zijn niet alleen bedoeld voor gezonde mensen. Ook mensen met lichamelijke klachten, met chronische aandoening of met beperkingen in het bewegingsapparaat kunnen onder begeleiding op hun eigen niveau en met een eigen programma sporten. Daarom zijn de groepjes klein en er is veel individuele aandacht. Fit worden en fit blijven? Investeer in uw gezondheid!

Intake en fitheidstest

Voordat u begint met sporten, vindt er een intakegesprek plaats met de Fysio-Fitness consultant. U bespreekt waarom u voor deze vorm van trainen kiest en wat uw doelstellingen zijn: wat wilt u bereiken? Daarna vindt een fitheidstest plaats. Eventuele lichamelijke klachten of gezondheidsproblemen worden beoordeeld. De test maakt duidelijk hoe het met uw fitheid is gesteld.

Het trainingsprogramma

Op basis van het fitheidsniveau en uw doelstellingen begint u met het trainingsprogramma. Dit bestaat in de regel uit het trainen van het algemeen uithoudingsvermogen door cardiofitness en het verbeteren van de lokale spierkracht. Het effect is een trapsgewijze verbetering van uw belastbaarheid.

Vergoeding

Het trainingsprogramma heeft een preventief karakter. Fysio-Fitness wordt daarom niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het vindt plaats op initiatief van de sporter en het doel is om fit te blijven en klachten of terugkerende klachten te voorkomen. Een verwijzing van huisarts of specialist is niet noodzakelijk.

Fysio-Fitness is vrij toegankelijk. Het is een investering in uw eigen gezondheid!